ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Pc

Query protein: Pc
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX994748 | ML-DmBG3-c2
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Pc's Target genes

◢ Pc: Average

◢ SRX287580: 14-16h embryos

◢ SRX287581: 14-16h embryos

◢ SRX1032403: 2-4h embryos

◢ SRX681771: 4-12h embryos

◢ SRX681795: 4-12h embryos

◢ SRX1837975: Cultured cell lines

◢ SRX1837977: Cultured cell lines

◢ SRX1837979: Cultured cell lines

◢ SRX1837981: Cultured cell lines

◢ SRX681823: Embryos

◢ SRX681826: Embryos

◢ SRX681829: Embryos

◢ SRX681832: Embryos

◢ SRX1342244: Eye discs

◢ SRX1342248: Imaginal wing disc

◢ SRX4501950: Kc167

◢ SRX4501955: Kc167

◢ SRX749063: Kc167

◢ SRX749064: Kc167

◢ SRX749065: Kc167

◢ SRX300940: ML-DmBG3-c2

◢ SRX300941: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994747: ML-DmBG3-c2

◣ SRX994748: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994749: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994750: ML-DmBG3-c2

◢ SRX300938: S2

◢ SRX300939: S2

◢ SRX475424: S2

◢ SRX475425: S2

◢ SRX027823: S2-DRSC

◢ SRX027824: S2-DRSC

◢ SRX300928: S2R+

◢ SRX300929: S2R+

◢ SRX699115: Temperature sensitive cells

◢ Pc: STRING

His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
His2B:CG33876
His2B:CG33874
His2B:CG33872
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
His2B:CG33882
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
His2A:CG33808
RNASEK
ap
grn
Plp
Sytbeta
Abd-B
vg
Nmda1
AspRS
rib
CG14762
Dfd
Oaz
CG14659
CG14658
His1:CG33864
His1:CG33849
His1:CG33846
His1:CG33843
His1:CG33840
His1:CG33837
His1:CG33813
His1:CG31617
His1:CG33804
bab2
toy
erm
Der-1
cad
sim
Antp
opa
inv
Doc1
lbe
wbl
CG33454
CG33453
Vsx2
otp
oc
ey
caup
unc-4
Sox21b
mid
Pomp
mod(mdg4)
tin
en
trh
Vsx1
cnc
fzo
CG32102
CG10616
eyg
CG43709
CG44666
CG43711
CG43710
dsx
E5
klar
CG13891
fd96Ca
wg
Ptx1
H15
Optix
bi
elB
Nepl8
dac
Tpr2
HGTX
kl-5
ss
Doc2
KP78b
KP78a
exex
CG43880
Dr
ems
Eaf6
knrl
twi
CG42741
sv
Poxm
abd-A
toe
ara
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
sens-2
unpg
CG8026
CG45085
salm
chinmo
tey
btd
fus
kn
ham
ph-d
tsh
bin
CG43439
CG32388
mIF2
gsb
VhaM9.7-d
tup
croc
Cyt-c1L
Mesh1
CG11899
CG14515
jus
fd102C
noc
vvl
fd96Cb
CG33096
CG33095
gsb-n
zen2
pb
so
Doc3
CG5194
Scr
nub
lbl
Ste12DOR
ben
mamo
Lim1
slp2
lab
mirr
slp1
grh
sr
TER94
drm
zfh2
mab-21
jing
Gsc
disco-r
B-H1
Edg84A
Ccp84Ag
pdm2
Spindly
IFT57
SoxN
CG8635
Gle1
beta3GalTII
eve
pnr
Drgx
scro
salr
CG33798
odd
Ir48b
Nup43
gl
disco
Wnt10
hth
D
CG3650
Spp
nAChRbeta3
Ets21C
eg
Su(z)2
stc
CG15269
Psc
TfAP-2
Sox102F
CAH3
Rubicon
Tango8
Dll
hh
CG13323
upd1
CG6023
repo
CG6933
CG17145
Burs
Obp99c
dmrt99B
rn
CG10029
Cys
CG8087
CG8066
CG31313
CG14852
svp
eya
ph-p
D2hgdh
Ptpmeg
Atac3
mthl9
Map205
klu
fkh
dpp
Galphai
aux
Obp51a
GstS1
CG30456
slou
run
Sox15
RpS23
CG32532
CG34386
dve
retn
OdsH
CG15629
Sp1
CG11629
CG1421
CG44038
CG44037
CG3942
Dhc98D
CG1894
Trx-2
gcm2
Gnf1
klhl10
pdm3
B-H2
CG43337
ana
CG14044
Sgs1
hoe2
ct
CG42851
CG10348
CG42752
CG15167
Gbeta76C
CG8765
prd
tj
sisA
CG44251
CG44250
CG13321
peb
Awh
ida
Gr63a
CG14977
Ccz1
Ubi-p63E
Sc2
CG31612
Pgd
lz
c11.1
CG4766
CG6959
Mhcl
Akt1
bap
dare
CG18336
CG7741
CG42336
Obp47b
Mtpalpha
gcm
CG31709
pyr
CG10947
pros
Hmx
Ref2
bab1
Cyt-b5
Drat
Gpo2
corto
Maf1
RpS2
Muc30E
CG9650
CG9380
CG30428
srp
His2A:CG33829
His2A:CG33826
His2A:CG33823
His2A:CG33820
His2A:CG33817
His2A:CG33814