ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for RCOR2

Query protein: RCOR2
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX5233157 | MKL-1
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
RCOR2's Target genes

◢ RCOR2: Average

◢ SRX5233156: MKL-1

◣ SRX5233157: MKL-1

◢ RCOR2: STRING

DUX4
LOC102724770
DGCR6
MAMDC2
COL23A1
FRG2C
CCDC200
FRG2
LOC107986453
CYP27C1
SMAP1
RETREG2
CNPPD1
ATP13A1
C6orf226
BAIAP2
CLEC19A
MLN
PHRF1
CLEC18B
CPXM2
TMEM101
LGSN
IGDCC4
ST18
DNM1L
KCNA2
RNF187
AHCYL2
TRPC4AP
NRXN1
FBXO30
MRPL45
DNAH5
PHACTR3
ARID3B
LRRC61
ACTR3C
CHD8
PRLHR
TTC37
HMGN4
ARSK
CLEC18A
DGCR8
ATP6V1G3
PHACTR2
RNF43
ZC3H7A
H4C3
H1-6
SH3D19
TFR2
LOC388282
AKR1C3
RBM17
DOK7
KCNMA1
FSCN2
KAT7
OR7C1
OR7A5
OR7A10
OR6M1
CLEC18C
MTNR1B
RIIAD1
CELF3
ACOT7
SLC3A2
PPP3CB
SYT11
GON4L
SLC25A13
DNAJB13
SCAP
ARL17B
ARL17A
SLC35B1
GDF5
CEP250
CCT7
MC2R
SLC44A3
SDCCAG8
RABGAP1L
CEP170
DENND4A
PRUNE2
PIPOX
TM6SF2
HMCN2
PPP2R1A
NBPF26
CHGA
HEPACAM2
ST6GALNAC5
CDK14
ATP5PO
YTHDC2
CCL28
ANKRD2
ZMAT4
SVIL
TSKU
TMEM177
SPTBN2
C10orf99
RPS14
ACTN4
PAK5
ATF3
CD38
CCK
ABCC12
TSSK2
TIAF1
MBP
ZNF581
ZNF580
U2AF2
PHYHD1
CCDC106
TSPO
MCAT
LMNB2
TBPL1
ST3GAL4
CD1E
BOD1L2
ANK3
TMEM231
GABARAPL2
BFSP1
GRAP
BMF
UBXN6
CDC25B
TESPA1
MEF2C
CCN4
SLC35F6
PDE4A
C17orf99
AGR2
PRKRA
PJVK
ABCA7
RPS29
SMAD5
FLOT2
DHRS13
PPP1R36
C3orf85
CCL1
CCL13
SERPINB1
HRK
EEF1A1
DOK4
CD74
OR4Q3
OR4N2
SMG8
MYCL
TRMT6
PPM1K
PCYOX1L
MCM8
ZNF287
RIN3
CCBE1
HSPB2
DIXDC1
CRYAB
C11orf52
KIAA0895L
EXOC3L1
ELMO3
E2F4
CCR5
CCR2
LRRC37B
FZD1
COG1
KCTD14
H3-5
TSPY3
TSPY10
UBA1
PDCD6
C12orf40
ABCD2
STAU1
DDX27
SVBP
SRRD
SNX15
HPS4
ERMAP
PRIM2
ST6GALNAC6
ST6GALNAC4
ATG4C
MASP2
NT5C2