ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX6386743 | Embryos
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◢ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◣ SRX6386743: Embryos

◢ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◢ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◢ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

ORY
Hr78
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
trh
oc
mid
cad
mts
Rack1
twi
nsl1
Acyp2
c(3)G
CG14837
Src64B
HDAC1
Ptx1
His4:CG33869
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
toy
CG13380
CG4174
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
Psc
tara
opa
tna
noc
grn
Cpr
Pez
ASPP
CG5059
CG43711
tal-AA
tal-3A
tal-2A
tal-1A
D
His4:CG33907
disco
lola
unc-4
bi
grh
ctrip
vg
wcy
CG4949
dac
hth
rno
mri
caup
wg
rib
Lim1
Egfr
Doc1
Nost
AGO1
mRpL53
CG33155
slp1
Rh5
H15
pnt
psq
E(spl)m4-BFM
Set2
CG1998
run
tutl
lbe
Ythdc1
CG12010
shn
zpg
Rexo5
spi
Notum
pdm3
SRPK
dup
ftz
robo1
NK7.1
sob
Pmp70
scyl
Act5C
RasGAP1
hbn
rdgA
CG43255
Pdk1
Vsx2
Dr
CG1354
dikar
salm
Der-1
inv
so
bmm
Sox21b
Pp1-87B
NANS
mirr
stwl
CG3919
CG42238
Itgbn
Sp1
Doc2
siz
Blimp-1
croc
CG10082
trbl
CG6329
eve
fs(1)h
mys
Imp
upd1
dpp
SoxN
Sema2a
corto
drm
dunk
ed
btd
tey
HGTX
Traf4
baz
Lasp
CG43954
Dab
mod(mdg4)
ss
Su(z)2
Drat
mgl
Akt1
mor
Hel89B
E(spl)m8-HLH
Vsx1
pzg
CG12974
scro
mub
snRNP-U1-70K
bru3
eEF1alpha2
Ubi-p63E
SteXh:CG42398
abd-A
CG1814
Not1
Sox21a
Oatp30B
Gasp
shot
eIF4A
slou
RpL18A
MESR4