ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX4639147 | Embryos
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◣ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◢ SRX6386743: Embryos

◢ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◢ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◢ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

grn
oc
unc-4
trh
toy
Ptx1
mid
nsl1
Acyp2
c(3)G
Vsx2
vg
wg
mts
Rack1
Src64B
HDAC1
ORY
B-H1
Lim1
opa
pzg
CG12974
cad
scro
rib
bi
Vsx1
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His2B:CG33868
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
H15
AGO1
mRpL53
CG33155
wcy
CG4949
btd
Dr
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
Der-1
twi
CG13380
CG4174
IntS6
CG4078
noc
caup
CG11151
D
atl
Wsck
tna
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG17949
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
rno
mri
Psc
His2A:CG33808
Nost
fs(1)h
mys
so
pnt
inv
grh
CG32532
mld
Ythdc1
CG12010
erm
CG8160
tara
hth
HGTX
disco
baz
Dfd
ASPP
CG13891
tey
SoxN
zpg
Rexo5
dac
slp1
ems
lbe
Pmp70
Sema2a
CG10082
Sox21b
Doc2
B-H2
jvl
eff
dikar
ben
Hr78
lab
pdm2
mirr
RasGAP1
FBXO11
lola
His4:CG33869
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
CG5059
CG42684
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
upd1
Fen1
Dek
CG1354
Set2
CG1998
wapl
sob
fne
C15
psq
cnc
ph-p
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
Su(z)2
en
otp
Rac2
CG31729
OdsH
Drat
hbn
Imp
stwl
CG3919
Sp1
ph-d
Dll
Rh5
ap
gsb
Gyc76C
CG42637
His2A:CG33859
His2A:CG33856
His2A:CG33853
CG13287
ss