ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Pc

Query protein: Pc
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX749065 | Kc167
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Pc's Target genes

◢ Pc: Average

◢ SRX885694: 12-24h embryos

◢ SRX885696: 12-24h embryos

◢ SRX287580: 14-16h embryos

◢ SRX287581: 14-16h embryos

◢ SRX1032403: 2-4h embryos

◢ SRX681771: 4-12h embryos

◢ SRX681795: 4-12h embryos

◢ SRX671948: 5-13h embryos

◢ SRX671949: 5-13h embryos

◢ SRX1837975: Cultured cell lines

◢ SRX1837977: Cultured cell lines

◢ SRX1837979: Cultured cell lines

◢ SRX1837981: Cultured cell lines

◢ SRX681823: Embryos

◢ SRX681826: Embryos

◢ SRX681829: Embryos

◢ SRX681832: Embryos

◢ SRX1342244: Eye discs

◢ SRX1342248: Imaginal wing disc

◢ SRX4501950: Kc167

◢ SRX4501955: Kc167

◢ SRX749063: Kc167

◢ SRX749064: Kc167

◣ SRX749065: Kc167

◢ SRX300940: ML-DmBG3-c2

◢ SRX300941: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994747: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994748: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994749: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994750: ML-DmBG3-c2

◢ SRX671946: Parasegment 7

◢ SRX671947: Parasegment 7

◢ SRX300938: S2

◢ SRX300939: S2

◢ SRX475424: S2

◢ SRX475425: S2

◢ SRX027823: S2-DRSC

◢ SRX027824: S2-DRSC

◢ SRX885702: S2-DRSC

◢ SRX300928: S2R+

◢ SRX300929: S2R+

◢ SRX699115: Temperature sensitive cells

◢ Pc: STRING

His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His4:CG33869
CG43658
His1:CG33816
scramb1
srp
SpdS
CG9427
CG8319
Calr
Rbf
CG16989
CG15629
Nup43
gl
WRNexo
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
His2B:CG33876
His2B:CG33874
His2B:CG33872
T48
ro
CG5500
ms(3)K81
Rb97D
scro
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
His2A:CG33808
CG6123
CG6106
CG3626
CG3106
Cys
CG8087
CG8066
CG31313
CG14852
ci
CG1628
bbx
slgA
rdgA
CG43255
CG12661
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
bs
His1:CG33819
His1:CG33810
His2B:CG33868
His1:CG33831
His1:CG33828
His1:CG33825
His1:CG33822
Obp99c
dmrt99B
pnt
bb8
CG17083
His1:CG33864
His1:CG33849
His1:CG33846
His1:CG33843
His1:CG33840
His1:CG33837
His1:CG33813
His1:CG31617
His1:CG33804
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG33882
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
His1:CG33834
exex
CG43880
toy
Sox15
RpS23
RNASEK
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
His1:CG33852
His1:CG33807
His1:CG33801
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
pyx
CG33229
svp
CG44038
CG44037
CG3942
PCB
CG30010
CG46338
Ntmt
TfAP-2
Mid1
His2A:CG33829
His2A:CG33826
His2A:CG33823
His2A:CG33820
His2A:CG33817
His2A:CG33814
His2A:CG31618
His2B:CG17949
His4:CG33907
CG8635
Gle1
beta3GalTII
sbb
Sox102F
Trx-2
gcm2
Fili
PpN58A
dve
Eaf6
cnc
fzo
stc
CG15269
Cyt-c1L
Mesh1
mIF2
klar
CG13891
ftz-f1
nuf
CG7768
vib
CG11703
kni
esg
Eip75B
Gbeta76C
CG8765
mab-21
Plp
Or71a
Doc3
CG5194
emc
TER94
Obp18a
PGRP-LC
PGRP-LF
CG32040
Ptpmeg
CG32344
Atac3
mthl9
kuk
GckIII
Keap1
slp1
Gale
CG3402
CG17570
Bx
CG15047
eya
TrxT
snf
dhd
CG4198
CG17764
Cdk7
CG15930
Sas10
CG3081
Torsin
mRpL30
HLH4C
CG3062
Cbp80
ph-d
eg
CG11883
CG43895
Txl
scny
Ppat-Dpck
CG10576
Reph
fd102C
Rack1
mts
Gpo1
spag
DnaJ-60
CG42568
His1:CG33861
His1:CG33858
His1:CG33855
CG6052
AANAT1
Burs
Thd1
Pur-alpha
D
CAH3
CG12772
retm
frj
B-H1
spen
CG33635
CG3436
Hexim
l(3)L1231
CG3505
wbl
CG33454
CG33453
tbrd-2
Dys
Scsalpha2
jing
CG11294
Nipsnap
dpr18
CG12395
Pzl
bnl
CG31459
osp
ITP
CG4622
CG11413
C15
CG10433
CG15673
fng
Mur2B
br
so
CG33082
CG14630
CDC45L
CG32814
CG3021
CG11638
hh
His2A:CG33859
His2A:CG33856
His2A:CG33853
CG34393
Clamp
Sox100B
dco
toe
wor
zen2
pb
CG34297
rdgC
Clc
Ir48b
CG42673
Ir67a
Mapmodulin
Elk
thr
ZnT41F
Doc1
CG43709
CG13443