ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Pc

Query protein: Pc
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX4501955 | Kc167
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Pc's Target genes

◢ Pc: Average

◢ SRX885694: 12-24h embryos

◢ SRX885696: 12-24h embryos

◢ SRX287580: 14-16h embryos

◢ SRX287581: 14-16h embryos

◢ SRX1032403: 2-4h embryos

◢ SRX681771: 4-12h embryos

◢ SRX681795: 4-12h embryos

◢ SRX671948: 5-13h embryos

◢ SRX671949: 5-13h embryos

◢ SRX1837975: Cultured cell lines

◢ SRX1837977: Cultured cell lines

◢ SRX1837979: Cultured cell lines

◢ SRX1837981: Cultured cell lines

◢ SRX681823: Embryos

◢ SRX681826: Embryos

◢ SRX681829: Embryos

◢ SRX681832: Embryos

◢ SRX1342244: Eye discs

◢ SRX1342248: Imaginal wing disc

◢ SRX4501950: Kc167

◣ SRX4501955: Kc167

◢ SRX749063: Kc167

◢ SRX749064: Kc167

◢ SRX749065: Kc167

◢ SRX300940: ML-DmBG3-c2

◢ SRX300941: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994747: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994748: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994749: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994750: ML-DmBG3-c2

◢ SRX671946: Parasegment 7

◢ SRX671947: Parasegment 7

◢ SRX300938: S2

◢ SRX300939: S2

◢ SRX475424: S2

◢ SRX475425: S2

◢ SRX027823: S2-DRSC

◢ SRX027824: S2-DRSC

◢ SRX885702: S2-DRSC

◢ SRX300928: S2R+

◢ SRX300929: S2R+

◢ SRX699115: Temperature sensitive cells

◢ Pc: STRING

His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
His2B:CG33876
His2B:CG33874
His2B:CG33872
His1:CG33864
His1:CG33849
His1:CG33846
His1:CG33843
His1:CG33840
His1:CG33837
His1:CG33813
His1:CG31617
His1:CG33852
His2A:CG33808
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
His2B:CG33882
His4:CG33869
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His1:CG33804
His1:CG33801
His1:CG33807
His1:CG33861
His1:CG33858
His1:CG33855
His1:CG33819
His1:CG33810
vg
His1:CG33816
His2A:CG33829
His2A:CG33826
His2A:CG33823
His2A:CG33820
His2A:CG33817
His2A:CG33814
His2A:CG31618
nub
AANAT1
cad
opa
ap
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
Oaz
CG11883
Obp18a
inv
grn
TM4SF
KP78b
KP78a
wg
D2hgdh
ph-p
tin
rib
mod(mdg4)
His2B:CG17949
H15
PGRP-LF
kn
unc-4
bi
His2B:CG33868
retn
SoxN
eyg
noc
lz
c11.1
caup
CG10887
Dfd
lbe
Edg84A
CG3505
l(3)L1231
Der-1
grh
sr
en
mirr
CG12446
Abd-B
toc
elB
Vsx2
otp
ems
pnr
dac
Nepl8
CG43110
Dr
knrl
dco
Gale
bol
Dhpr
Maf1
CG12772
ss
CG33453
oc
CG7900
Su(z)2
spir
CG8539
Vsx1
Poxm
klu
CG8635
Gsc
T48
ro
Lim1
Cyp309a1
eg
CG11629
abd-A
tup
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
LysS
pdm2
Optix
SK
disco
cnc
tsh
Hmx
bs
CG32816
CG18545
Snoo
CG7231
Sox21b
Sox102F
E5
tey
CG42673
red
Doc3
sv
Dbp73D
ey
disco-r
mid
Ir48b
ABCA
drm
unpg
slp2
wapl
bab2
esg
Bx
Doc2
CG13891
pain
repo
phtf
l(2)01289
CG33267
beat-IIa
Cys
CG8066
btd
CG13813
TER94
Dll
Scr
eya
mRpL30
HLH4C
Drat
Imp
mab-21
unk
VhaAC39-2
vvl
gsb
trh
scro
exex
toy
fd102C
Doc1
C15
B-H1
srp
fd96Cb
Drgx
pb
Sp1
Ptx1
HGTX
so
slp1
jing
Calr
SpdS
lbl
sens-2
CG15629
D
TfAP-2
lab
CG43711
CG4766
twi
OdsH
gl
salr
ara
nuf
CLIP-190
scramb1
svp
pdm3
gcm2
ana
prd
dve
eve
Svil
CG33229
salm
run
ci
cpo
ben
kni
dsx
mts
mael
Rack1
CG1628
fkh
hh
bnl
ph-d
Awh
bin
gcm
hth
CG11486
erm
CG32486
sgl
sim
gsb-n
CG6106
corto
Rtnl1
odd
Wdr62
slgA
Meltrin
CrebB
CG8306
peb
B-H2
Akt1