ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for RUNX1

Query protein: RUNX1
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX029083 | K-562
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
RUNX1's Target genes

◢ RUNX1: Average

◢ SRX2513054: 293

◢ SRX6909701: 697

◢ SRX1036364: Acute myeloid leukemia

◢ SRX3789538: Acute myeloid leukemia

◢ SRX3789539: Acute myeloid leukemia

◢ SRX3789540: Acute myeloid leukemia

◢ SRX3789541: Acute myeloid leukemia

◢ SRX5729922: Acute myeloid leukemia

◢ SRX5729923: Acute myeloid leukemia

◢ SRX107295: CCRF-CEM

◢ SRX107296: CCRF-CEM

◢ SRX029435: CD34+

◢ SRX062339: CD34+

◢ SRX248935: CD34+

◢ SRX212443: CD4+ T cells

◢ SRX212444: CD4+ T cells

◢ SRX029081: CMK

◢ SRX369126: CUTLL1

◢ SRX2779402: Dombi23

◢ SRX3584196: Epididymis

◢ SRX3584197: Epididymis

◢ SRX3584198: Epididymis

◢ SRX3584199: Epididymis

◢ SRX1089834: Hematopoietic Stem Cells

◢ SRX1089835: Hematopoietic Stem Cells

◢ SRX6867663: hESC H9

◢ SRX6867664: hESC H9

◢ SRX3434294: HL-60

◢ SRX7563487: iPS cells

◢ SRX7563488: iPS cells

◢ SRX7563489: iPS cells

◢ SRX7563490: iPS cells

◢ SRX1041800: Jurkat

◢ SRX1492212: Jurkat

◢ SRX2014504: Jurkat

◢ SRX206835: Jurkat

◢ SRX015826: Jurkat (Clone E6-1)

◢ SRX128782: Jurkat (Clone E6-1)

◢ SRX128783: Jurkat (Clone E6-1)

◢ SRX128784: Jurkat (Clone E6-1)

◣ SRX029083: K-562

◢ SRX029085: K-562

◢ SRX062335: Kasumi-1

◢ SRX062336: Kasumi-1

◢ SRX062337: Kasumi-1

◢ SRX062338: Kasumi-1

◢ SRX112544: Kasumi-1

◢ SRX112545: Kasumi-1

◢ SRX1514291: Kasumi-1

◢ SRX259611: Kasumi-1

◢ SRX259612: Kasumi-1

◢ SRX259621: Kasumi-1

◢ SRX259622: Kasumi-1

◢ SRX747571: Kasumi-1

◢ SRX858324: Kasumi-1

◢ SRX736070: LNCAP

◢ SRX736071: LNCAP

◢ SRX359951: LoVo

◢ SRX3751772: LPS141

◢ SRX852985: MCF-7

◢ SRX852986: MCF-7

◢ SRX4896695: MCF 10A

◢ SRX4896696: MCF 10A

◢ SRX4896697: MCF 10A

◢ SRX5635067: MCF 10A

◢ SRX265222: ME-1

◢ SRX3030205: ME-1

◢ SRX3030206: ME-1

◢ SRX4393711: ME-1

◢ SRX4393712: ME-1

◢ SRX5567179: ME-1

◢ SRX5567180: ME-1

◢ SRX3586353: NALM-6

◢ SRX3586355: NALM-6

◢ SRX1803059: NB-4

◢ SRX2963102: PBMC

◢ SRX1036365: Peripheral blood stem cells

◢ SRX3586365: Pre-B lymphoblast cells

◢ SRX3586366: Pre-B lymphoblast cells

◢ SRX3586367: Pre-B lymphoblast cells

◢ SRX202967: SEM

◢ SRX063913: SKNO-1

◢ SRX1261520: TF-1

◢ SRX1261521: TF-1

◢ SRX1261522: TF-1

◢ SRX212442: Treg

◢ SRX682384: TSU-1621MT

◢ SRX952434: U-937

◢ SRX595674: VCaP

◢ RUNX1: STRING

RGS18
HEMGN
GRHL3
CYP51A1
BNIP3L
PI16
ZSCAN31
LAMB2
GP1BB
ABCB6
H2AZ2
KMT2A
RNF145
CMTM6
SNAP29
PI4KA
GSPT1
COA6
CD55
ATG16L2
FAF2
GTPBP3
ANO8
SPN
DSTYK
ACP5
STAU2
NDUFA4
PCIF1
ATP2C1
NAGA
ATP2B4
HSPB6
PROSER3
HYLS1
MAP1LC3B2
STING1
TTC33
GTF2A2
TIGAR
NOSTRIN
TFAM
CREB3L3
UBASH3A
FURIN
MAD2L1BP
RFX1
CCDC114
NBEAL2
COASY
AIG1
SIKE1
WDR24
ZNF219
APOOL
CDC14B
PLAAT5
SLC26A11
TRABD
RIOK1
CAGE1
UBE2M
TFAP2A
B4GALT3
PPP1R12B
TSPAN14
TBL1X
BTRC
ZMYM4
SNAP23
GABPB1
TMEM267
EXOSC4
IL18RAP
PPP2R5A
H4C4
SLC28A3
RPS8
DCLRE1B
AP4B1
DEF6
CSDE1
RABGAP1L
GP6
SNAPC3
NOTCH2NLC
NOTCH2NLB
NOTCH2NLA
SNX12
TMBIM4
NR2C1
PRPSAP1
PPIL2
NBPF11
DHX8
TICAM2
H3C2
CAP1
EXPH5
ABHD2
ESYT2
NUF2
SLC38A8
EXOSC9
FRYL
FKBP5
NBPF1
CBR4
OPHN1
CLIC1
PIGV
COPS4
PIGK
HBZ
NBPF12
LTK
GMNN
PSIP1
NFE2L2
FAM8A1
NFKB2
ZKSCAN3
PRKCI
ZNF311
GYPA
MTRNR2L2
PADI4
PRDM10
NPAT
ATM
C3orf86
KBTBD6
RGPD2
RGPD1
TBX19
RPS3A
EXOC3L2
KRT8
KRT18
EML2
SNX30
BAIAP2
VASN
GYPE
FAM76B
CEP57
DNAJC2
PPCDC
ATP6V0B
CCT8
ATG4C
MRPS22
VIM
MRPS23
EGR2
CAMSAP2
NAT10
TRMT2A
RANBP1
HMBS
NIPAL3
MPC1
ZZZ3
RNF125
ADCK5